Faran med Värderelativismen

juni 30, 2009

Joel Halldorf kritiserar i en debattartikel i Dagen den 30 juni Humanisternas vision om att samhället skall byggas på allmänmänskliga grunder. Jag vill klargöra att jag är mycket kritisk till humanisternas svart-vita syn på religiösa människor och deras senaste kampanj är ett bra exempel på detta. Jag förstår inte heller deras överdrivna rädsla för ex religiösa friskolor. Livsåskådning är, precis som Halldorf skriver, något man växer in i och föräldrar skall ha rätt att uppfostra sina barn i sin tro och utifrån den få välja skola så länge vissa värden inte kränks, läroplanen följs och barnen får möjlighet att ta del av hur andra människor tror och tänker, för att sedan som vuxna kunna välja att fortsätta bekänna sig till sin religion eller lämna den. Det är således helt i sin ordning att lära sina barn att Gud skapade världen på 7 dagar, att Allah är den ende sanne guden, att sex hör hemma inom det heterosexuella äktenskapet osv. Vidare håller jag med Halldorf om att religion och kultur är en gåva som hjälper oss att orientera oss i tillvaron. Detta betyder dock inte att vi kan tumma på alla människors rätt till liv, frihet och egendom av respekt för religioner eller kulturer. Vems rättigheter är det vi skall försvara? Den unga kvinnan/mannen som själv vill välja vem hon/han vill dela sitt liv med, eller släkten som anser sig veta bättre? Det rädda barnet eller dess förälder som misshandlar sitt barn och motiverar det med ett citat från ordspråksboken. Konstnären Lars Vilks eller de fundamentalister som vill skära halsen av honom? Halldorf hävdar i sitt resonemang att de”allmänmänskliga grunder som Humanisterna hänvisar till inte är något annat än ett uttryck för västerländsk kultur, och att hävda att denna kultur är allmänmänsklig är utryck för arrogans och imperialism. Halldorf har såklart rätt i att värderingar som frihet, demokrati, kritiskt tänkande etcetera är produkter av den västerländska kulturen. Men bara för att vissa värderingar har växt fram i en västerländsk kontext betyder inte det att de inte skulle gälla alla människor i hela världen oavsett kultur. Antingen står vi upp för alla människors rätt till liv, frihet och egendom eller så gör vi det inte. Kulturer och religioner som inte har respekt för grundläggande mänskliga rättigheter förtjänar inte respekt och att hävda något annat luktar kulturrelativism lång väg.

Annonser