Stöld är stöld och kultur är ingen rättighet

juni 23, 2009

Skrev en insändare till lokaltidningen idag, återger den här också

Moderaten Marianne Eriksson skriver i en debattartikel den 23/6 angående Piratpartiets framgångar i EU-valet och om hur otillåten fildelning med upphovsrättskyddat material kan leda till kulturdöd. Jag håller helt med Marianne i denna fråga. Filmproducenten, musikartisten eller författaren borde rimligtvis själva få avgöra om de vill ge bort sina alster gratis eller inte. Däremot förvånas jag av det så ofta återkommande mantrat som även ovan nämnda skribent ger uttryck för nämligen: ”man kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration”. Vad man egentligen menar är att om tillräckligt många personer begår samma brott så kan brottet inte längre vara ett brott eftersom vi inte kan kriminalisera en så stor del av befolkningen. Att något är olagligt betyder inte som vissa hävdar att man har rätt att använda vilka medel som helst (ex Ipred) för att beivra brottet. Ett ändamål helgar medlen attityd är ytterst farlig och där har Piratpartiet en poäng. Men lagstiftning handlar inte enbart om huruvida ett brott kan beivras, lagstiftning har också en normerande verkan, den ger fingervisning om rätt och fel. Vissa framhäver den otillåtna fildelningens fördelar vad gäller spridning av musik, film, böcker etc. till många människor som annars kanske inte skulle ha råd eller av andra skäl saknar tillgång till det. Detta synsätt ger utryck för idén att tillgången till musik och film skulle vara en rättighet som någon är skyldig att tillhandahålla. Detta är ytterligare ett uttryck för den rättighetsfundamentalism som råder i Sverige där allt som är trevligt och gemytligt ska räknas som en rättighet.

http://www.blt.se/opinion/debatt/risk-for-kulturdod-pa-sikt(1390571).gm

Annonser