Folkpartiet har rätt men fegar ändå!!!

juni 29, 2009

Folkpartiets förslag om lägre löner för unga och införande av lärlingssystem är rätt riktning men ändock för smalt inriktat. Det positiva med förslaget är att det ger unga människor en möjlighet att få lära sig ett yrke och få arbetslivserfarenhet i större utsräckning än idag, då fokus ligger alltför mycket på teoretiskt kunskap vilket inte passar alla. Självklart är också att man som lärling eller ny inom ett yrke har lägre lön än den som har längre erfarenhet. Men frågan är varför detta skall gälla enbart unga. Varför inte reformera arbetsmarknaden även vad gäller äldre arbetskraft. Varför skall en 40-åring utan arbetslivserfarenhet automatiskt ha högre lön bara för att han/hon är äldre. Varför skall en äldre person per automatik har starkare anställningstrygghet än en yngre? LAS sätter som bekant käppar i hjulet för unga människor som vill komma in på arbetsmarknaden men ställer också till problem för företag som vill kunna friställa äldre personal som saknar den kompetens som kan krävas inom olika områden. Detta vore något för folkpartiet och regeringen att ta tag i. Det kommer de  med stor sannolikhet inte  göra eftersom det vore detsamma som att ge fingret till en stor del av sin väljarkår (läs 30+are ) och detta vore färstås politiskt självmord. Då är det enklare att ringa in den yngre generationen som problemet. Vad gäller lönenivåerna så är det dock inget som regeringen kan göra något åt eftersom löneavtalen sätts mellan fack och arbetsgivare. Fackens och dess fixering vid att driva upp minimilönerna istället för att nöja sig med lägre grundlöner och låta kompetens och engagemang vara avgörande för den enskildes löneutveckling bär en stor skuld för detta.

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fp-vill-ha-larlingsanstallningar-1.900605

Annonser

Bra Björklund

maj 31, 2009

Jan Björklund har lagt ett förslag om att lagen som medger möjligheten för elever att befrias från undervisning i ex sexualkunskap eller simundervisning skall slopas. Detta är på tiden. Det är ju knappast eleverna som inte vill ha sexualundevinsning, religionsundervisning, lära sig simma eller ha musiklektioner utan snarare deras föräldrar som utifrån religiös eller annan övertygelse anser sig ha rätt att förhindra barnen att få en allsidig undervisning. Givetvis gör inte dessa föräldrar det för att vara elaka, de menar såklart väl. De vill skydda sina barn från påverkan från en i deras ögon ”syndig” omvärld. För att undvika alltför mycket konflikter bör man dock föra en nära dialog med föräldrar. Vägran att låta sina barn delta i viss undervisning beror nog i många fall på okunskap och missförstånd. Att förklara för föräldrar, i synnerhet invandrargrupper som lever segregerat, att allsidig religionsundervisning inte betyder att barnen tvingas ge upp sin religion, att sexualundervisning inte innebär att elever uppmuntras till att ”knulla runt”, att simhallen inte är dekadensens högborg etc. Sen kommer det alltid finnas de föräldrar som vill kunna kontrollera och styra sina barns liv i detalj genom att begränsa deras kunskap och detta får inte accepteras. Det är orimligt att barns rätt till en allsidig undervisning sätts på undantag.