Folkpartiet har rätt men fegar ändå!!!

juni 29, 2009

Folkpartiets förslag om lägre löner för unga och införande av lärlingssystem är rätt riktning men ändock för smalt inriktat. Det positiva med förslaget är att det ger unga människor en möjlighet att få lära sig ett yrke och få arbetslivserfarenhet i större utsräckning än idag, då fokus ligger alltför mycket på teoretiskt kunskap vilket inte passar alla. Självklart är också att man som lärling eller ny inom ett yrke har lägre lön än den som har längre erfarenhet. Men frågan är varför detta skall gälla enbart unga. Varför inte reformera arbetsmarknaden även vad gäller äldre arbetskraft. Varför skall en 40-åring utan arbetslivserfarenhet automatiskt ha högre lön bara för att han/hon är äldre. Varför skall en äldre person per automatik har starkare anställningstrygghet än en yngre? LAS sätter som bekant käppar i hjulet för unga människor som vill komma in på arbetsmarknaden men ställer också till problem för företag som vill kunna friställa äldre personal som saknar den kompetens som kan krävas inom olika områden. Detta vore något för folkpartiet och regeringen att ta tag i. Det kommer de  med stor sannolikhet inte  göra eftersom det vore detsamma som att ge fingret till en stor del av sin väljarkår (läs 30+are ) och detta vore färstås politiskt självmord. Då är det enklare att ringa in den yngre generationen som problemet. Vad gäller lönenivåerna så är det dock inget som regeringen kan göra något åt eftersom löneavtalen sätts mellan fack och arbetsgivare. Fackens och dess fixering vid att driva upp minimilönerna istället för att nöja sig med lägre grundlöner och låta kompetens och engagemang vara avgörande för den enskildes löneutveckling bär en stor skuld för detta.

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fp-vill-ha-larlingsanstallningar-1.900605

Annonser

Folkpartiet, Sosseriet och Materialismen

juni 21, 2009

Folkpartiets kvinnogrupp har lagt ett förslag inför Folkpartiets landsmöte i november om en tredelad föräldraförsäkring. En tredjedel av försäkringen skall gå till modern en tredjedel till fadern och den sista delen ska man fritt kunna disponera, en slags tvångskvotering light med andra ord. Man måste ju säga att det är ganska skrämmande att det enda partiet i sverige som har ordet liberal i sitt partinamn, överhuvudtaget överväger att inta en sådan förmyndar-attityd när det gäller enskilda individer. Dessa sk liberaler hyser uppenbarligen föga tilltro till individens egen förmåga att göra fria val.

Det handlar istället om att ge kvinnor och män lika förutsättningar. Omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor, mellan ”kvinnliga” och ”manliga” yrken är ett gissel som givetvis påverkar  vem som tar ut mest föräldraförsäkring. Här handlar det om förändrade attityder hos arbetsgivare. Att förändra görs inte över en natt utan är en lång process men så byggdes inte Rom på en dag heller. Personligen tror jag också att uttaget av föräldraförsäkringen kommer att förändras i och med att de yngre generationerna dvs 80 och 90 talisterna  börjar bilda familj. Detta av två anledningar: dels för att dessa generationer är mer medvetna och positiva till att dela på barnuppfostran lika. Men än viktigare är att det finns bland yngre en växande opinion mot den materialism som präglar många i de äldre generationerna. Den fixering vid materialla ting och pengar är delvis skulden till det öjämna uttagandet av föräldraförsäkringen. Kvinnor tjänar generellt sämre än männen och därför tar de ut det mesta av föräldraförsäkringen för att familjen skall förlora så lite som möjligt ekonomiskt. Familjer prioriterar således sin ekonomi framför sina barn. Men frågan är vad som är viktigast för barnen: att kunna få lite mer prylar eller att ha både mamma och pappa närvarande under sin uppväxt. Människor idag försätter sig i ekonomiska situationer med amorteringar på lån etc vilket kräver att både jobbar så mycket som möjligt vilket inte ger någon möjlighet att under en period sänka sina inkomster för att prioritera något annat. Ett exempel på detta är diskussionen om Vårdnadsbidraget. Ett av argumentet mot är att att 3000 kronor i månaden inte motsvarar en lön och det är helt riktigt. Men det är en god hjälp för föräldrar som vill prioritera något annat än ekonomi och självförverkligande. Man kan förvisso ifrågasätta förekomsten av både maxtaxa och vårdnadsbidrag. Ett borttagande av dem skulle kunna ge uttrymme för rejäla skattesänkningra vilket skulle ge barnfamiljer större frihet att disponera över sin tid och sin ekonomi men vårdnadsbidraget är åtmindstone ett steg i rätt riktning. Socialliberalerna i FP:s kvinnoförbund visar genom sitt förslag att de uppenbarligen inte är något annat än ulvar (läs sossar) i fårakläder.

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_3094155.svd


EU-Valet:pajasparti framåt på främlingsfientligas bekostnad

juni 7, 2009

Så var då EU-valet avklarat för den här gången. En spännande valvaka där det faktiskt hände en del under kvällen. M som först tappar för att sedan ta igen det igen. Junilistan som ligger på gränsen men som till slut faller under sträcket och så klart Piratpartiet som fått hela 7,4%. Å ena sidan tragiskt att 7,4% av svenska folket lägger sin röst på ett parti som har en politik för ett fåtal frågor och vars standardlösning på andra frågor är att avskaffa upphovsrätt, avskaffa rätten till patent, kort sagt frånta människor rätten att tjäna pengar på sitt eget arbete. Däremot har de etablerade  partierna varit dåliga på att ta integritetsfrågor på allvar. En mer nyanserad syn är på sin plats. Bara för att fildelning av upphovsskyddat material bör vara olagligt så innebär inte det att man kan använda vilka medel som helst att beivra lagbrott. Däremot är lagstiftning viktigt eftersom det har en normerande åtgärd. Skulle vi avskaffa alla lagar som människor bryter mot skulle vi snart ha anarki. Kanske har dock Piratpartiets framgång lett till att Sverigedemokraterna inte kom in vilket är positivt. Såg en undersökning som visaed att 18% ac Piratpartiets väljare var SD-sympatisörer, så tack Piratpartiet. De borgerliga partierna fick en knapp övervikt vilket åtmindstone är positivt inför nästa års riksdagsval. Vänstern med sitt EU-motsånd gick kraftigt bakåt vilket visar hur ur led med tiden deas politik är. För o citera en viss Gunnar Hökmark: ”de hade fel igår, de har fel idag, och de kommer ha fel imorgon”. Folkpartiets framgång är också ett tecken på att vindarna vänt. De svenska väljarna har uppenbarligen blivit mer EU-vänliga vilket är positivt.  Kd klarade sig kvar vilket är positivt eftersom en förlust för kd varit negativt inför riksdagsvalet, inte bara för kd utan för alliansen som helhet. Kort sagt ett spännande val, enda smolket i bägaren är att valdeltagandet är fortsatt lågt 44%, dock en viss ökning sen 2004.


Bra Björklund

maj 31, 2009

Jan Björklund har lagt ett förslag om att lagen som medger möjligheten för elever att befrias från undervisning i ex sexualkunskap eller simundervisning skall slopas. Detta är på tiden. Det är ju knappast eleverna som inte vill ha sexualundevinsning, religionsundervisning, lära sig simma eller ha musiklektioner utan snarare deras föräldrar som utifrån religiös eller annan övertygelse anser sig ha rätt att förhindra barnen att få en allsidig undervisning. Givetvis gör inte dessa föräldrar det för att vara elaka, de menar såklart väl. De vill skydda sina barn från påverkan från en i deras ögon ”syndig” omvärld. För att undvika alltför mycket konflikter bör man dock föra en nära dialog med föräldrar. Vägran att låta sina barn delta i viss undervisning beror nog i många fall på okunskap och missförstånd. Att förklara för föräldrar, i synnerhet invandrargrupper som lever segregerat, att allsidig religionsundervisning inte betyder att barnen tvingas ge upp sin religion, att sexualundervisning inte innebär att elever uppmuntras till att ”knulla runt”, att simhallen inte är dekadensens högborg etc. Sen kommer det alltid finnas de föräldrar som vill kunna kontrollera och styra sina barns liv i detalj genom att begränsa deras kunskap och detta får inte accepteras. Det är orimligt att barns rätt till en allsidig undervisning sätts på undantag.