Ny Blogg

juli 3, 2009

Jag bloggar numera på en ny adress

samuelbothen.wordpress.com

Annonser

Hägglund visar var skåpet ska stå!!!

juli 3, 2009

Hägglund höll i går ta i almedalen. Ett fantastiskt tal på många sätt. Borta var både ältandet om könsneutrala äktenskaps vara eller inte vara, snusförbud och partiets snällism. Istället var det en tydligare och tuffare Hägglund som gav på en och två raka högersvingar mot den rödgröna röran och den verklighetsfrånvända kultureliten. Smaka på denna : ”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill gärna vinna regeringsmakten. De planerar en rejäl vänstersväng. Att bekostas av välfärd och välstånd”….”Det är ännu oklart vem som ska hålla i ratten, vem ska läsa kartan och vem som hamnar i baksätet”…”Jag gissar också att en och annan känner oro över att ta plats när de tänkta förarna orienterar mer genom backspegeln än framrutan”… ”Och ur bilradion strömmar Highway to hell…”

Eller denna smockan mot tina rosenberg och andra tokstollar: ”Men inte heller när jag vänder örat mot vänster hör jag mycket annat än svårartade performance-vrål och kultursidornas idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna, nedmonteringen av jaget och annat hyllande av sådant som i deras avskydda USA allmänt brukar gå under benämningen bullshit”…..

Hägglund försvarade den vanliga människan och dess rätt att vara just vanlig: ” Men dem hittar vänstern av någon anledning alltid något fel på. Krönikörerna talar om för dem att de ska skämmas för att de är inskränkta. Teaterregissörerna talar om för dem att deras tillvaro är falsk och förljugen. Och i förskolan får barnen veta att lekarna måste vara könsrollsneutrala….. ”Vi i allianspartierna talar ofta om frihet. Från regleringar och höga skatter. Och med all rätt. Men kanske ska vi också tala om vanligt folks rätt att få vara ifred. Att få vara ifred från popvänsterns mest uttalade dumheter….

Klockrent Hägglund: fortsätt på den inslagna vägen så har ni tio procent den 17 september 2010

 


Faran med Värderelativismen

juni 30, 2009

Joel Halldorf kritiserar i en debattartikel i Dagen den 30 juni Humanisternas vision om att samhället skall byggas på allmänmänskliga grunder. Jag vill klargöra att jag är mycket kritisk till humanisternas svart-vita syn på religiösa människor och deras senaste kampanj är ett bra exempel på detta. Jag förstår inte heller deras överdrivna rädsla för ex religiösa friskolor. Livsåskådning är, precis som Halldorf skriver, något man växer in i och föräldrar skall ha rätt att uppfostra sina barn i sin tro och utifrån den få välja skola så länge vissa värden inte kränks, läroplanen följs och barnen får möjlighet att ta del av hur andra människor tror och tänker, för att sedan som vuxna kunna välja att fortsätta bekänna sig till sin religion eller lämna den. Det är således helt i sin ordning att lära sina barn att Gud skapade världen på 7 dagar, att Allah är den ende sanne guden, att sex hör hemma inom det heterosexuella äktenskapet osv. Vidare håller jag med Halldorf om att religion och kultur är en gåva som hjälper oss att orientera oss i tillvaron. Detta betyder dock inte att vi kan tumma på alla människors rätt till liv, frihet och egendom av respekt för religioner eller kulturer. Vems rättigheter är det vi skall försvara? Den unga kvinnan/mannen som själv vill välja vem hon/han vill dela sitt liv med, eller släkten som anser sig veta bättre? Det rädda barnet eller dess förälder som misshandlar sitt barn och motiverar det med ett citat från ordspråksboken. Konstnären Lars Vilks eller de fundamentalister som vill skära halsen av honom? Halldorf hävdar i sitt resonemang att de”allmänmänskliga grunder som Humanisterna hänvisar till inte är något annat än ett uttryck för västerländsk kultur, och att hävda att denna kultur är allmänmänsklig är utryck för arrogans och imperialism. Halldorf har såklart rätt i att värderingar som frihet, demokrati, kritiskt tänkande etcetera är produkter av den västerländska kulturen. Men bara för att vissa värderingar har växt fram i en västerländsk kontext betyder inte det att de inte skulle gälla alla människor i hela världen oavsett kultur. Antingen står vi upp för alla människors rätt till liv, frihet och egendom eller så gör vi det inte. Kulturer och religioner som inte har respekt för grundläggande mänskliga rättigheter förtjänar inte respekt och att hävda något annat luktar kulturrelativism lång väg.


Folkpartiet har rätt men fegar ändå!!!

juni 29, 2009

Folkpartiets förslag om lägre löner för unga och införande av lärlingssystem är rätt riktning men ändock för smalt inriktat. Det positiva med förslaget är att det ger unga människor en möjlighet att få lära sig ett yrke och få arbetslivserfarenhet i större utsräckning än idag, då fokus ligger alltför mycket på teoretiskt kunskap vilket inte passar alla. Självklart är också att man som lärling eller ny inom ett yrke har lägre lön än den som har längre erfarenhet. Men frågan är varför detta skall gälla enbart unga. Varför inte reformera arbetsmarknaden även vad gäller äldre arbetskraft. Varför skall en 40-åring utan arbetslivserfarenhet automatiskt ha högre lön bara för att han/hon är äldre. Varför skall en äldre person per automatik har starkare anställningstrygghet än en yngre? LAS sätter som bekant käppar i hjulet för unga människor som vill komma in på arbetsmarknaden men ställer också till problem för företag som vill kunna friställa äldre personal som saknar den kompetens som kan krävas inom olika områden. Detta vore något för folkpartiet och regeringen att ta tag i. Det kommer de  med stor sannolikhet inte  göra eftersom det vore detsamma som att ge fingret till en stor del av sin väljarkår (läs 30+are ) och detta vore färstås politiskt självmord. Då är det enklare att ringa in den yngre generationen som problemet. Vad gäller lönenivåerna så är det dock inget som regeringen kan göra något åt eftersom löneavtalen sätts mellan fack och arbetsgivare. Fackens och dess fixering vid att driva upp minimilönerna istället för att nöja sig med lägre grundlöner och låta kompetens och engagemang vara avgörande för den enskildes löneutveckling bär en stor skuld för detta.

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fp-vill-ha-larlingsanstallningar-1.900605


KD står upp för upphovsrätten men darrar på manschetten vad gäller yttrandefrihet

juni 25, 2009

KD vågar åtmindstonde stå upp för rätt och fel i fildelningsdebatten till skillnad från flera andra partier som chockade av Piratpartiets framgångar vänder kappan efter vinden. Hägglund sätter dock ner foten vad gäller värderelativism i ett ämne men tvekar i ett annat när det gäller kultur. Han kritiserade kulturen för o vara vänstervriden vilken han iförs. har en poäng i, men kritiken mot lars vilks rondellhundar och Ecce Homo utställning rimmar illa med att stå upp mot värderelativism. Yttrandefrihet borde stå högre i kurs Hägglund!!!http://www.dn.se/nyheter/politik/hagglund-fortsatt-hard-mot-fildelning-1.898857


Stöld är stöld och kultur är ingen rättighet

juni 23, 2009

Skrev en insändare till lokaltidningen idag, återger den här också

Moderaten Marianne Eriksson skriver i en debattartikel den 23/6 angående Piratpartiets framgångar i EU-valet och om hur otillåten fildelning med upphovsrättskyddat material kan leda till kulturdöd. Jag håller helt med Marianne i denna fråga. Filmproducenten, musikartisten eller författaren borde rimligtvis själva få avgöra om de vill ge bort sina alster gratis eller inte. Däremot förvånas jag av det så ofta återkommande mantrat som även ovan nämnda skribent ger uttryck för nämligen: ”man kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration”. Vad man egentligen menar är att om tillräckligt många personer begår samma brott så kan brottet inte längre vara ett brott eftersom vi inte kan kriminalisera en så stor del av befolkningen. Att något är olagligt betyder inte som vissa hävdar att man har rätt att använda vilka medel som helst (ex Ipred) för att beivra brottet. Ett ändamål helgar medlen attityd är ytterst farlig och där har Piratpartiet en poäng. Men lagstiftning handlar inte enbart om huruvida ett brott kan beivras, lagstiftning har också en normerande verkan, den ger fingervisning om rätt och fel. Vissa framhäver den otillåtna fildelningens fördelar vad gäller spridning av musik, film, böcker etc. till många människor som annars kanske inte skulle ha råd eller av andra skäl saknar tillgång till det. Detta synsätt ger utryck för idén att tillgången till musik och film skulle vara en rättighet som någon är skyldig att tillhandahålla. Detta är ytterligare ett uttryck för den rättighetsfundamentalism som råder i Sverige där allt som är trevligt och gemytligt ska räknas som en rättighet.

http://www.blt.se/opinion/debatt/risk-for-kulturdod-pa-sikt(1390571).gm


Folkpartiet, Sosseriet och Materialismen

juni 21, 2009

Folkpartiets kvinnogrupp har lagt ett förslag inför Folkpartiets landsmöte i november om en tredelad föräldraförsäkring. En tredjedel av försäkringen skall gå till modern en tredjedel till fadern och den sista delen ska man fritt kunna disponera, en slags tvångskvotering light med andra ord. Man måste ju säga att det är ganska skrämmande att det enda partiet i sverige som har ordet liberal i sitt partinamn, överhuvudtaget överväger att inta en sådan förmyndar-attityd när det gäller enskilda individer. Dessa sk liberaler hyser uppenbarligen föga tilltro till individens egen förmåga att göra fria val.

Det handlar istället om att ge kvinnor och män lika förutsättningar. Omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor, mellan ”kvinnliga” och ”manliga” yrken är ett gissel som givetvis påverkar  vem som tar ut mest föräldraförsäkring. Här handlar det om förändrade attityder hos arbetsgivare. Att förändra görs inte över en natt utan är en lång process men så byggdes inte Rom på en dag heller. Personligen tror jag också att uttaget av föräldraförsäkringen kommer att förändras i och med att de yngre generationerna dvs 80 och 90 talisterna  börjar bilda familj. Detta av två anledningar: dels för att dessa generationer är mer medvetna och positiva till att dela på barnuppfostran lika. Men än viktigare är att det finns bland yngre en växande opinion mot den materialism som präglar många i de äldre generationerna. Den fixering vid materialla ting och pengar är delvis skulden till det öjämna uttagandet av föräldraförsäkringen. Kvinnor tjänar generellt sämre än männen och därför tar de ut det mesta av föräldraförsäkringen för att familjen skall förlora så lite som möjligt ekonomiskt. Familjer prioriterar således sin ekonomi framför sina barn. Men frågan är vad som är viktigast för barnen: att kunna få lite mer prylar eller att ha både mamma och pappa närvarande under sin uppväxt. Människor idag försätter sig i ekonomiska situationer med amorteringar på lån etc vilket kräver att både jobbar så mycket som möjligt vilket inte ger någon möjlighet att under en period sänka sina inkomster för att prioritera något annat. Ett exempel på detta är diskussionen om Vårdnadsbidraget. Ett av argumentet mot är att att 3000 kronor i månaden inte motsvarar en lön och det är helt riktigt. Men det är en god hjälp för föräldrar som vill prioritera något annat än ekonomi och självförverkligande. Man kan förvisso ifrågasätta förekomsten av både maxtaxa och vårdnadsbidrag. Ett borttagande av dem skulle kunna ge uttrymme för rejäla skattesänkningra vilket skulle ge barnfamiljer större frihet att disponera över sin tid och sin ekonomi men vårdnadsbidraget är åtmindstone ett steg i rätt riktning. Socialliberalerna i FP:s kvinnoförbund visar genom sitt förslag att de uppenbarligen inte är något annat än ulvar (läs sossar) i fårakläder.

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_3094155.svd