Stöld är stöld och kultur är ingen rättighet

Skrev en insändare till lokaltidningen idag, återger den här också

Moderaten Marianne Eriksson skriver i en debattartikel den 23/6 angående Piratpartiets framgångar i EU-valet och om hur otillåten fildelning med upphovsrättskyddat material kan leda till kulturdöd. Jag håller helt med Marianne i denna fråga. Filmproducenten, musikartisten eller författaren borde rimligtvis själva få avgöra om de vill ge bort sina alster gratis eller inte. Däremot förvånas jag av det så ofta återkommande mantrat som även ovan nämnda skribent ger uttryck för nämligen: ”man kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration”. Vad man egentligen menar är att om tillräckligt många personer begår samma brott så kan brottet inte längre vara ett brott eftersom vi inte kan kriminalisera en så stor del av befolkningen. Att något är olagligt betyder inte som vissa hävdar att man har rätt att använda vilka medel som helst (ex Ipred) för att beivra brottet. Ett ändamål helgar medlen attityd är ytterst farlig och där har Piratpartiet en poäng. Men lagstiftning handlar inte enbart om huruvida ett brott kan beivras, lagstiftning har också en normerande verkan, den ger fingervisning om rätt och fel. Vissa framhäver den otillåtna fildelningens fördelar vad gäller spridning av musik, film, böcker etc. till många människor som annars kanske inte skulle ha råd eller av andra skäl saknar tillgång till det. Detta synsätt ger utryck för idén att tillgången till musik och film skulle vara en rättighet som någon är skyldig att tillhandahålla. Detta är ytterligare ett uttryck för den rättighetsfundamentalism som råder i Sverige där allt som är trevligt och gemytligt ska räknas som en rättighet.

http://www.blt.se/opinion/debatt/risk-for-kulturdod-pa-sikt(1390571).gm

Annonser

12 Responses to Stöld är stöld och kultur är ingen rättighet

 1. scaber nestor skriver:

  STIM tog in över en en miljard i uppspelnings- och licensavgifter 2008, Copyswede nästan 250 miljoner i Privatkopieringsavgifter, till detta kan du räkna kulturstödet, filmstödet och andra statliga stöd till kultursektorn på ett antal miljarder.

  Märk väl att vi inte ens börjat prata om faktisk försäljning än.

  Detta är något de flesta länder i Europa, Syd- och Nordamerika och Asien gör, stöder den inhemska kultursektorn för att hålla den levande.

  Nu tar vi försäljning.
  DVD-försäljningen har ökat så länge den funnits.
  Biobesöken har ökat under 2000-talet med 2007-2008 som ”rekordår”
  Konsertbesöken har ökat konstant sedan 1980-talet med ett konsertår iår som räknas som det mest intensiva på flera årtionden.

  För att göra det långa kort.

  Alla kultursektorer har ökat sin försäljning utom ett, CD-skivan.

  Så, var är artisternas och kulturarbetarnas pengar egentligen som
  upphovsrättsindustrins lobbyister påstår att de kämpar för, om nu alla utom en kultursektor har ökat sin försäljning?

  • samwisethebrave skriver:

   Upphovsrättsindustrins lobbyister och enskilda artister är som du påpekar inte nödvändigtvis samma sak. Personligen så tro jag att de gigantiska musikbolagens tid snart är över och att enskilda artister i större utsräckning kommer distribuera sin musik direkt till konsumenten, detta tack vare den nya teknikens möjligheter. Däremot är det rimligt att artisterna själva får välja om de vill ge bort sin musik gratis eller ta betalt. Vad gäller STIM så visst en miljard är en hel del pengar men uppdelat på många artister/musikbolag etcetera så blir det inte så mcyket pengar. Vad gäller Kulturstöd, filmstöd, och andra statliga stöd till kultursektorn så är det nte något jag förspråkar. Varför skall mina skattepengar gå till detta? För mig så bör kultursektorn få konkurrera på samma vilkor samma andra sektorer. Leverar de bra produkter som folk vill köpa så tjänar de pengar, om inte så går de under och det är inte att beklaga. Men för att marknadens lag inte skall sättas ur spel så måste åtmindstonde kulturproducenter ha en möjlighet att få betalt för sina produkter och inte tvingas till konkurrs för att männinskor får tag i dess produkter gratis. Vad gäller argumentet att den otillåtna fildelningen är positivt för kultursektorn eftersom försäljning av dessa produkter ökar så är det argumentet ett konsekvetialistiskt argument vilket jag inte accepterar. Bara för att en viss handling får bra konekvenser gör inte nödvändigtvis handlingen rätt. Vill kultursektorn fortsätta vara stofiler som inte vill ta till sig ny teknik så får de vara det. Framtiden kommer ändå att visa att de kulturproducenter som tar till sig ny teknik kommer vara de som överlever, om de får betalt.

 2. Donsan skriver:

  *Suck*
  Återigen en ”debattör” som tycker si och så på lösa grunder och påstår saker utan att ha stöd för sin uppfattning i verkligheten – Låt mig se

  och om hur otillåten fildelning med upphovsrättskyddat material kan leda till kulturdöd.
  Trots 10 år av sk illegal fildelning: Den svenska kulturen blomstrar!

  Filmproducenten, musikartisten eller författaren borde rimligtvis själva få avgöra om de vill ge bort sina alster gratis eller inte. – Um – Ge bort? – På vilket sätt ger de bort utan lov? – På vilket sätt ”ger de bort” överhuvudtaget?

  Vad man egentligen menar är att om tillräckligt många personer begår samma brott så kan brottet inte längre vara ett brott
  Brott? – vadå för brott? – Hur kan något – som den sk illegala fildelningen – vara ett brott – när ingentrots 10 år av pågående illegal fildelning – medelst trovärdiga vetenskapliga studier har kunnat bringa den i samband med några som helst skadliga effkter för vare sig samhället – dom berörda branscher eller upphovsmän? – Please – förklara det för mig! –

  Att vår regering i sin visdom har valt att tro på lobbyorganisationer som i huvudsak representerar amerikanska multinationella intressen och helt bortsett från gedigna vetenskapliga studier och som över huvudena på då 1 miljon svenska medborgare har vald att förklara viss fildelning olaglig betyder inte att det faktisk är något som kan kallas brottslig – Bör ett brott inte åtminstone åsamka någon nån slags skada?

  Skall du bara stillatigande se på hur idag över 2 miljoner av dina landsmän kriminaliseras och förföljs för att de – utan tanke på kommersiella vinstintressen – delar filer de själva förfogar över med varandra? – Vad är du för en människa?

  Men lagstiftning handlar inte enbart om huruvida ett brott kan beivras, lagstiftning har också en normerande verkan, den ger fingervisning om rätt och fel.
  Frågan i lagstiftningen är alltid vems/vilkas rätt eller fel? – kan ett beteende som inte skada någon eller något överhuvudtaget betecknas som något fel? – Åt vilkas vägnar har lagarna instiftats? – Är inte det en viktig fråga att begrunda – eller tror du fullt och fast att den svenska regeringen alltid har rätt?

  annars kanske inte skulle ha råd eller av andra skäl saknar tillgång till det. Detta synsätt ger utryck för idén att tillgången till musik och film skulle vara en rättighet
  Ja – och? – är det inte så? – Är det inte därför vi har bibliotek – och subventioneras teaterbesök via skattemedel? – Skall stora amerikanska bolag bestämma över vilken kultur vi svenskar får njuta gratis och vilken vi skall betala hutlösa priser för?

  Detta är ytterligare ett uttryck för den rättighetsfundamentalism som råder i Sverige där allt som är trevligt och gemytligt ska räknas som en rättighet.
  Rättighetsfundamentalism? – Menar du att det är schysstare att dessa amerikanskstyrda lobbyorganisationer har tagit över lagstiftningen och rättsskipningen i Sverige – Att de får härja fritt och har våra styrandes öron – ja så till den milda grad att de nu har instiftat en lag som ger dessa organisationer befogenheter att spionera på – hota och utpressa dina svenska landsmän på lösa grunder?

  Men för att marknadens lag inte skall sättas ur spel så måste åtmindstonde kulturproducenter ha en möjlighet att få betalt för sina produkter och inte tvingas till konkurrs för att männinskor får tag i dess produkter gratis.
  Inser du inte att upphovsrätten är en tidsbegränsat monopol som beviljats upphovsmän? – Upphovsrätten ingår i den sk Immaterialrätten – där även patent ingår – Se nu hur upphovsrätten har förändrats under åren – Ett patent på ett nytt cancermedicin har en skyddstid på max 20 år – en låt från t ex BWO har en skyddstid på upphovsmannens livstid + 70 år – Har du aldrig undrat hur det kommer sig? – Ja inte är det upphovsmän som har tryckt på förändringarna i alla fall

  När det gäller begreppet stöld så hör det hemma i äganderättslagstiftningen – Äganderätten hanterar frågor om knappa materiella resurser – när det gäller musik – etc kallas det för upphovsrättsintrång som hanterar obegränsade immateriella resurser

  Enkelt sagt – jag kan sitta i ditt kök och se på hur du bakar en paj – När du är klar – kan jag stjäla din paj – jag kan dock aldrig stjäla kunskapen om hur pajen gjordes – Du kan inte gå till polisen och hävda att jag stall din kunskap – för att jag har lagat en paj på samma sätt som du – inte heller är det stöld om jag berättar för mina vänner hur man gör en paj a la samwise

  Äganderätt och upphovsrätt har ingen släktskap med varandra – de tas upp i helt olika delar av den svenska lagen – Där äganderätt går långt tillbaka i mänsklighetens historia – så har upphovsrätten max 200 år på nacken – Hela vär civilisation och kunskapsbas är byggd på våra förfäders upptäckter och kunskaper som de fritt delade med sig – Om du vill debattera upphovsrätt eller Piratpartiet – bör du i alla fall se till att du använder dom rätta begreppen – Hur kan man annars tillmäta dig någons slags trovärdighet?

  Sammantaget vill jag då inte leva i din värld – där girigheten – godtyckligheten och förakt för individens grundlagsfästa rättigheter styr!

  • samwisethebrave skriver:

   Ojojoj hmm vad ska jag börja. Vi tar en sak i taget.
   1.”Filmproducenten, musikartisten eller författaren borde rimligtvis själva få avgöra om de vill ge bort sina alster gratis eller inte. – Um – Ge bort? – På vilket sätt ger de bort utan lov? – På vilket sätt “ger de bort” överhuvudtaget?”. Låt mig förtydliga. Artisten bör själv få välja om den vill ta betalt för sina alster eller lägga ut dem för gratis nedladdning eller producera skivor som man sedan ger bort gratis.

   2. ”Brott? – vadå för brott? – Hur kan något – som den sk illegala fildelningen – vara ett brott – när ingen – trots 10 år av pågående illegal fildelning – medelst trovärdiga vetenskapliga studier har kunnat bringa den i samband med några som helst skadliga effkter för vare sig samhället – dom berörda branscher eller upphovsmän?”
   För den som jag som INTE är en anhängare av konsekventialistisk etik, dvs att huruvida en handling är bra eller dålig bestämms av handligens konsekvenser är det ganska enkelt. Att ta någons annan prylar eller material olovligen är fel oavsett konsekvenser. Dvs. om jag inte vill att du ska fildela säg en film som jag producerat, så är det fel även om jag inte förlorar pengar på det. DET är att stå upp för individens rätt. Är dock skeptisk till påståendet att det inte skulle drabba brancsher eller upphovsmän. Skulle musikbolagen agera som de gör med stämningar etcetera om de inte förlorade ekonomiskt på fildelningen? Skulle ju vara mer än lovligt korkat eftersom en rättsprocess är dyr och om de inte förlorar pengar på fildelning så finns det ingen anledning att försöka förhindra den.

   3. ”Ja – och? – är det inte så? – Är det inte därför vi har bibliotek – och subventioneras teaterbesök via skattemedel? – Skall stora amerikanska bolag bestämma över vilken kultur vi svenskar får njuta gratis och vilken vi skall betala hutlösa priser för?
   Nej kultur är ingen rättighet. Individer har ganska få rättigheter. Vi har rätt till liv, dvs ingen får döda eller skada oss, vi har rätt till frihet så länge vi inte inkräktar på nån annans frihet och vi har rätt att äga egendom dvs ingen annan har rätt att ta ifrån oss vår egendom. Statens uppgift är att säkra dessa rättigheter- Alla andra saker är privilegier eller medborgerliga rättigheter som vi har pga att vi lever i ett visst samhälle. Exempel så är rätt till sjukvård en medborgerlig rättighet i sverige men knappast en rättighet som jag kan kräva enbart i egenskap av att vara människa. Således är rätten att ta del av kultur ingen rättighet. Däremot har vi i sverige en ordning där vi subventionerar kultur så att fler ska ta del av det, vi har allmänna bibliotek etc. Detta är bra men knappast något hugget i sten.
   4. Skall stora amerikanska bolag bestämma över vilken kultur vi svenskar får njuta gratis och vilken vi skall betala hutlösa priser för?
   Om en författare, bokförlag musikbolag etc. villl tillhandahålla sina produkter gratis så gärna för mig, vill de inte det så har inte jag rätt att tvinga dem att göra det eller olovligen ladda ner deras material.

   5. ”Rättighetsfundamentalism? – Menar du att det är schysstare att dessa amerikanskstyrda lobbyorganisationer har tagit över lagstiftningen och rättsskipningen i Sverige – Att de får härja fritt och har våra styrandes öron – ja så till den milda grad att de nu har instiftat en lag som ger dessa organisationer befogenheter att spionera på – hota och utpressa dina svenska landsmän på lösa grunder”
   NEJ och jag är väldigt tydlig i mitt inlägg att jag INTE accepterar vilka metoder som hlest för att beivra brott. Är ytterst skeptisk mot IPRED och att amerikanska bolag trycker på för rättprocesser mot enksilda medborgare. Vad jag syftade på med ordet rättighetsfundamentalism är den syn på rättigheter som finns i sverige. Kultur är tydligen en rättighet, arbete är en rättighet enligt vissa, bostad är en rättighet på frågan om sex är en rättighet svarar fövånadsvärt många ja vilket är lite skrämmande eftersom det underförstått borde innebära att någon annan är skyldig att tillgodose denna rättighet. Jag kan forstätta i all oändlighet men nöjer mig med det.

   6. ”Inser du inte att upphovsrätten är en tidsbegränsat monopol som beviljats upphovsmän? – Upphovsrätten ingår i den sk Immaterialrätten – där även patent ingår – Se nu hur upphovsrätten har förändrats under åren – Ett patent på ett nytt cancermedicin har en skyddstid på max 20 år – en låt från t ex BWO har en skyddstid på upphovsmannens livstid + 70 år – Har du aldrig undrat hur det kommer sig? – Ja inte är det upphovsmän som har tryckt på förändringarna i alla fall”.

   Här tror jag nog vi är överens. Upphovsrätten behöver reformeras eftersom att det inte är rimligt att upphovsrätten för musik är så lång.

   7. ”När det gäller begreppet stöld så hör det hemma i äganderättslagstiftningen – Äganderätten hanterar frågor om knappa materiella resurser – när det gäller musik – etc kallas det för upphovsrättsintrång som hanterar obegränsade immateriella resurser ”

   Håller med om om att frågan om materiella resurser respektive immateriella resurser. När man laddar ner upphovsrättskyddat material så tar man inte en fysisk produkt. Personen som har producerat produkten har den fortfarande kvar till skillnad från om jag ex stjäl en cdskiva från dig. Men faktum kvarstår, musiken eller filmen är den produkt som producenten säljer och vill tjäna pengar på. Hur skall han kunna tjäna pengar på produkten om han inte får betalt för den?. Min far säljer korv, hur skulle han tjäna pengar på sin produkt, korv om han gav bort korven gratis?

   8. Sammantaget vill jag då inte leva i din värld – där girigheten – godtyckligheten och förakt för individens grundlagsfästa rättigheter styr!

   *Suck*
   Återigen en ”debattör” som tycker si och så på lösa grunder och påstår saker utan att ha stöd för sin uppfattning i verkligheten – Låt mig se

   och om hur otillåten fildelning med upphovsrättskyddat material kan leda till kulturdöd.
   Trots 10 år av sk illegal fildelning: Den svenska kulturen blomstrar!

   Filmproducenten, musikartisten eller författaren borde rimligtvis själva få avgöra om de vill ge bort sina alster gratis eller inte. – Um – Ge bort? – På vilket sätt ger de bort utan lov? – På vilket sätt ”ger de bort” överhuvudtaget?

   Vad man egentligen menar är att om tillräckligt många personer begår samma brott så kan brottet inte längre vara ett brott
   Brott? – vadå för brott? – Hur kan något – som den sk illegala fildelningen – vara ett brott – när ingentrots 10 år av pågående illegal fildelning – medelst trovärdiga vetenskapliga studier har kunnat bringa den i samband med några som helst skadliga effkter för vare sig samhället – dom berörda branscher eller upphovsmän? – Please – förklara det för mig! –

   Att vår regering i sin visdom har valt att tro på lobbyorganisationer som i huvudsak representerar amerikanska multinationella intressen och helt bortsett från gedigna vetenskapliga studier och som över huvudena på då 1 miljon svenska medborgare har vald att förklara viss fildelning olaglig betyder inte att det faktisk är något som kan kallas brottslig – Bör ett brott inte åtminstone åsamka någon nån slags skada?

   Skall du bara stillatigande se på hur idag över 2 miljoner av dina landsmän kriminaliseras och förföljs för att de – utan tanke på kommersiella vinstintressen – delar filer de själva förfogar över med varandra? – Vad är du för en människa?

   Men lagstiftning handlar inte enbart om huruvida ett brott kan beivras, lagstiftning har också en normerande verkan, den ger fingervisning om rätt och fel.
   Frågan i lagstiftningen är alltid vems/vilkas rätt eller fel? – kan ett beteende som inte skada någon eller något överhuvudtaget betecknas som något fel? – Åt vilkas vägnar har lagarna instiftats? – Är inte det en viktig fråga att begrunda – eller tror du fullt och fast att den svenska regeringen alltid har rätt?

   annars kanske inte skulle ha råd eller av andra skäl saknar tillgång till det. Detta synsätt ger utryck för idén att tillgången till musik och film skulle vara en rättighet
   Ja – och? – är det inte så? – Är det inte därför vi har bibliotek – och subventioneras teaterbesök via skattemedel? – Skall stora amerikanska bolag bestämma över vilken kultur vi svenskar får njuta gratis och vilken vi skall betala hutlösa priser för?

   Detta är ytterligare ett uttryck för den rättighetsfundamentalism som råder i Sverige där allt som är trevligt och gemytligt ska räknas som en rättighet.
   Rättighetsfundamentalism? – Menar du att det är schysstare att dessa amerikanskstyrda lobbyorganisationer har tagit över lagstiftningen och rättsskipningen i Sverige – Att de får härja fritt och har våra styrandes öron – ja så till den milda grad att de nu har instiftat en lag som ger dessa organisationer befogenheter att spionera på – hota och utpressa dina svenska landsmän på lösa grunder?

   Men för att marknadens lag inte skall sättas ur spel så måste åtmindstonde kulturproducenter ha en möjlighet att få betalt för sina produkter och inte tvingas till konkurrs för att männinskor får tag i dess produkter gratis.
   Inser du inte att upphovsrätten är en tidsbegränsat monopol som beviljats upphovsmän? – Upphovsrätten ingår i den sk Immaterialrätten – där även patent ingår – Se nu hur upphovsrätten har förändrats under åren – Ett patent på ett nytt cancermedicin har en skyddstid på max 20 år – en låt från t ex BWO har en skyddstid på upphovsmannens livstid + 70 år – Har du aldrig undrat hur det kommer sig? – Ja inte är det upphovsmän som har tryckt på förändringarna i alla fall

   När det gäller begreppet stöld så hör det hemma i äganderättslagstiftningen – Äganderätten hanterar frågor om knappa materiella resurser – när det gäller musik – etc kallas det för upphovsrättsintrång som hanterar obegränsade immateriella resurser

   Enkelt sagt – jag kan sitta i ditt kök och se på hur du bakar en paj – När du är klar – kan jag stjäla din paj – jag kan dock aldrig stjäla kunskapen om hur pajen gjordes – Du kan inte gå till polisen och hävda att jag stall din kunskap – för att jag har lagat en paj på samma sätt som du – inte heller är det stöld om jag berättar för mina vänner hur man gör en paj a la samwise

   Äganderätt och upphovsrätt har ingen släktskap med varandra – de tas upp i helt olika delar av den svenska lagen – Där äganderätt går långt tillbaka i mänsklighetens historia – så har upphovsrätten max 200 år på nacken – Hela vär civilisation och kunskapsbas är byggd på våra förfäders upptäckter och kunskaper som de fritt delade med sig – Om du vill debattera upphovsrätt eller Piratpartiet – bör du i alla fall se till att du använder dom rätta begreppen – Hur kan man annars tillmäta dig någons slags trovärdighet?

   7. Sammantaget vill jag då inte leva i din värld där girigheten – godtyckligheten och förakt för individens grundlagsfästa rättigheter styr!

   Girighet – människor som vill ha betalt för den produkt de producerar är allstå i din värld giriga. Jag arbetar och vill ha betalt för det, är jag en girig människa?
   Godtycklighet – förstår inte vad du menar
   Förakt för individens grundlagsfästa rättigheter – För det första gäller dessa rättigheter, rätten till att njuta frukterna av sitt arbete (lön) även de som producerar kultur och inte enbart rättighetskramande gratisåkande svenksar. Jag har redan tidigare klargjort att jag inte accepterar de intrång i individens integritet som har gjorts möjliga genom den senaste tidens lagstiftning. Bara för att något är moraliskt fel eller ett brott betyder inte att man får använda vilka metoder som helst för att upprätthållalagen. För att ta ett exempel utan att göra någon jämförelse i övrigt med fildelning. Vi vet att majoriteten av all kvinnomisshandel och våldtäkter sker inom hemmets fyra väggar. En lösning för att förhindra och straffa förövare skulle vara att installera en kamera i varje husshåll som registrerar allt man tar för sig. Detta gör man inte delvis för att det är praktiskt omöjligt men också för att det är moraliskt fel. Individens rätt till integritet väger tyngre. Detta betyder inte att vi resignerar och säger att våldtält o kvinnomisshandel inom hemmets fyra väggar inte är olagligt.

   Jag står upp för individens rätt. Skillnaden mellan dig och mig är att jag också står upp för kreativa människors rätt att tjäna pengar på sin produkt.

 3. Donsan skriver:

  Och oh – Hela diskussionen mynnar alltid ut i att man försvarar upphovsmäns intressen – och jag undrar alltid vad sådana debattörer vet som inte upphovsmän vet

  Mig veterligen har inte majoriteten av dem svenska upphovsmän under organiserade former:

  * Bett Bodström (S) att – utan anledning – skärpa upphovsrätten och därmed kriminalisera dom då över en miljon svenska fildelare – normal hederliga jobbare – studenter och tonåringar?

  * Bett Bodström att beordra tillslaget mot TPB? – Du vet väl att ministerstyre är olaglig i Sverige – även om Bodström lyckades mygla sig ur det hela?

  * Bett amerikanska FBI agenter att undervisa på den svenska polishögskolan i konsten att jaga svenska medborgare som utan vinstintressen delar filer de själva har med varandra?

  * Bett filmbolaget Warner att belöna förundersökningsledaren i fallet TPB med ett jobb?

  * Bett tingsrätten att tillsätta en jävig domare så att domen skulle gå deras väg?

  Har vi under dessa 10 år av pågående fildelning någonsin sett en upphovsman som bevisligen har lidit ekonomisk skada pga den

  Har vi under dessa 10 år av pågående fildelning någonsin sett eller hörd om protestkonserter där artister har vädjat till sina fans att sluta fildela dem för att det skader dem ekonomisk – Har vi sett eller hörd om stora upphovsmannademonstrationer eller andra uppseendeväckande aktioner där upphovsmän velat uppmärksamma allmänheten på deras påstådda ack så taskiga ekonomiska situation?

  I själva verket tjänar upphovsmän knappast något på skärpt upphovsrätt – 80% av alla artisters rättigheter i världen ägs av 4 amerikanska bolag – Det är de som sprider myten om artisters – kulturarbetares lidande – Det är de som ständigt – med gigantiska ekonomiska resurser – mäktiga politiska bundsförvanter i USA och mer eller mindre olagliga metoder – som hot om handelsembargo eller politiska påtryckningar försöker få dem styranden i alla utvecklade länder att skärpa och stärka upphovsrätten så fort ny teknik hotar deras kontroll över deras affärsmodell eller konsumenterna

  Det är de som spelar ut olika länder mot varandra – I Sverige framställs landet som en frihamn för pirater och är Finland – Danmark och Storbritanien goda förebilder – Så vid jag vet har dock majoriteten av EU-länderna fortfarande ingen mostsvarighet till IPRED och tillåter t ex Spanien fildelning för eget bruk – Även Tyskland har tröttnat på lobbyorganisationernas ständiga gnäll att jaga tyska medborgare och där har man i begränsad men generös omfattning tillåtet fildelning för eget bruk

  Jag fattar inte dessa debattörer som bara går på alla lögner de får höra och inte själva kan luska lite och skapa sig en egen uppfattning om hur saker och ting hänger ihop

  • samwisethebrave skriver:

   Trevligt med lite reaktioner.
   Vad gäller metoderna för att bekämpa olaglig fildelning så är jag mycket tydlig i mitt inlägg att man INTE får använda vilka metoder som helst för att beivra brott. Jag är således imot otillåten fildelning av upphovsrättskyddat material men samtidigt imot IPRED, att amerikansk polis lägger sig i svensk brottsbekämpning.
   Du skriver sedan ”att utan anledning – skärpa upphovsrätten och därmed kriminalisera dom då över en miljon svenska fildelare – normal hederliga jobbare – studenter och tonåringar?” Vilka hederliga jobbare- tonåringar? Att stjäla är mig veterligen inte hederligt men ordet kanske har ändrat betydelse?
   Visst är det så att ägandet av upphovsrätten är koncentrerad till några få amerikanska bolag. Spelar detta då någon roll. Har man inte några rättigheter bara för att man är ett amerikanskt multinationellt bolag. Jag annar lite vanligt amerikahat i inlägget. Däremot tror jag att de stora musikbolagens tid snart är över. Artister i framtiden kommer inte ha samma behov av musikbolag för att etablera sig, detta just pga den tekniken som kommer att göra att de klarar sig bra utan bolagen (om de får betalt det vill säga).

   Du skriver också följande: ”Har vi under dessa 10 år av pågående fildelning någonsin sett en upphovsman som bevisligen har lidit ekonomisk skada pga den”.
   Denna typen av argument, konsekvensargument, är vanlig i fildelningsdebatten. Vad man menar är att en handling som får positiva effekter eller åtmindstone inte får negativa effekter är god eller i alla fall inte ond. För mig är det inte ett acceptabelt argument. Stöld är stöld och således fel även om det gynnar alla inblandade parter.

 4. Donsan skriver:

  Du borde nog föklara lite närmare hur privatpersoner – som fritt och utan kommersiella vinstintressen – delar filer de själva förfogar över med varandra kan stjäla? – Du måste nog ha en helt annan och egen uppfattning om vad som är stöld – Kanske är det därför att du så lätt kan avfärda över 2 miljoner av dina landsmän – som aldrig skulle få för sig att stjäla – som simpla tjuvar – för gud bevars – det kan väl aldrig hända att du har fel in din uppfattning?

  Hela min föregående inlägg – där jag försökte förklara skillnaden mellan stöld och upphovsrättsintrång – är borttaget – Jag vet inte varför?

  Dessutom – tror du verkligen att instiftarna till upphovsrätten avsåg att den skuller missbrukas till att användas som ett slagträd för att kriminalisera och förfölja 1/4 del av ett lands läs och skrivkunniga befolkning? – Upphovsrätten instiftades för att stimulera kreativiteten i samhället inte för att upphovsrättsayatollahs skulle hävda rätten i absurdum – Upphovsrättsinsiftarna avsåg också att det alltid skulle finnas en balans mellan upphovsmannens intresse att tjäna pengar och allmänhetens intresse till fri information – Du kan väl inte på allvar hävda att den nuvarande upphovsrätten på något sätt tar hänsyn till allmänheten?

  Så här långt har ingen – trots 10 år av illegal fildelning – medelst oberoende vetenskapliga studier kunnat visa att den sk illegala fildelningen har skadliga effekter på vare sig samhället – dom berörda branscher eller upphovsmän – Hur kan du då hävda att det trots det måste klassas som ett brott? – Hur kan privatpersoner som ägnar sig åt en sådan fullkomlig oskyldig aktivitet ändå pekas ut som simpla tjuvar av dig?

  Upphovsrätt är inte detsamma som äganderätt och därför är allt tal om stöld är stöld missvisande och en direkt lögn – Vill du bibehälla någon slags trovärdighet i det du säger – borde du åtminstone använda dom rätta begreppen och visa att du begriper vad du talar om

  När de gäller min amerikahat – du menar väl inte att man inte kan diskutera vissa avarter som kommer från Amerika? – Allt jag säger är att vi svenskar själva borde få tolka vår egen upphovsrätt och lagstifta enligt våra svenska rättstraditioner och inte överlåta det till amerikanska lobbyorganisationer eller stora amerikanska mulinationella bolag

  I Sverige har det alltid varit så att man inför en kommande lagstiftning utreder – ta del av studier – lyssnar vad remissinstanser har att säga och sedan försöker jämka ihop alla berörda parters intressen

  Typisk för lagstiftning i upphovsrättens fall var:
  * att man – dvs Bodström(s) – inte hade några studier eller utredningar att hänvisa till överhuvudtaget och att beslutet om skärpning togs helt ovanför huvudena på då över 1½ miljon svenska fildelare
  * Samma med IPRED – ingen av dem ansvariga beslutsfattarna har kunnat hänvisa till några som helst vetenskapliga studier som på något sätt kunde legitimera lagen
  Men du vill fortfarande hävda att alla dessa beslut som ledde till den nuvarande upphovsrätten är helt OK och rättvis – och din motivering är då att dina idag över 2 miljoner landsmän är simpla tjuvar som borde veta hut?

  Nu frågar jag dig – När du ser hur dessa amerikanska lobbyorganisationer styr och ställer som om Sverige är deras bakgård – och iaktar hur de manipulerar våra beslutsfattare och vårt rättssytem – och hur de försöker pådyvla oss deras syn på rättvisa – ja hur kan du då vända dig mot 2 miljoner av dina normal hederliga landsmän och fördöma dem som tjuvar för att sedan backa upp dessa lobbyorganisationernas propaganda – för det är precis vad du gör med rubriken du har ovan

  Allt jag säger är att vi svenskar borde hålla vårt rättssamhälle intakt och inte låta den korrumperas av amerikanska lobbyorganisationer – Allt jag säger är att vi svenskar själva borde få avgöra vad som är rättvis och att vår syn på hur upphovsrätten borde utformas för att bättre passa in i vårt nya digitala samhälle borde grundas på vad vetenskapen har att säga om dessa påstådda ”brott” och ”stölder”

 5. Donsan skriver:

  PS – Jag har precis skickat en lång kommentar och länkar – Kommentaren/länkarna syns inte till efter jag har Skickat kommentar – Kanske beror det på länkarna? – Hör av dig och jag skickar mitt svar på ditt första svar till mig igen

 6. samwisethebrave skriver:

  Verkar ha blitt nått strul med bloggen där efetrsom en del av ditt inlägg försvunnit. Måste vara nått tekniskt tjosan efetrsom jag inte ändrat nåt i ditt inlägg.

  Nåväl för o svara på din kommentar på min kommentar. Vad gäller huruvida fildelning är stöld eller ej så är mitt resonemang följande. Någon lägger ut en film, låt, bok etcetera. Jag som inte har filmen laddar ned den gratis från en server istället för att köpa den. Detta är inte stöld i vanlig bemärkelse, jag stjäler inte en fysisk kopia, filmproducenten blir inte av med sin film men förlorar möjligheten att få betalt för filmen. Jag ser det som att film och musikproducenter, författare etc tillhandahåller en tjänst/vara som jag kan ta del av om jag betalar för den. Är jag inte beredd att betala för den får jag vara utan den.

  Jag har inget imot att människor fildelar eget material, låtar, filmer böcker som man själv gjort eller produkter som man fått tillåtelse att fildela. Förklara för mig hur ett filmbolag ska kunna fortsätta producera film om ingen är beredd att betala för dess produkter.

  Vad gäller upphovsrätten så var jag tydlig med i mitt förra inlägg att den behöver reformeras. Det är inte rimligt att den sträcker sig över så lång tid som idag.

  Vad gäller fildelning och ditt påstående att den inte skadar så har jag som jag nämnde i tidigare inlägg två invändningar. Du menar alltså att ex filmindustrin inte har förlorat ekonomiskt på att människor laddar ner gratis istället för att betala för sig. För det andra kan något vara omoraliskt och brottsligt även om det inte skadar någon. på samma sätt kan man motivera vad som helst. Att köra berusad bör vara tillåtet så länge man inte skadar någon, snorta kokain bör vara lagligt så länge man inte skadar någon etc.

  Självklart ska man få kritisera amerikanska företag, men man märker ofta hur man i debatten talar om de ”hemska” multinationella amerikanska bolagen. Dessa är det okej att göra vad man vill mot.

  Sedan påstår du helt felaktigt att jag är för IPRED och annan lagstiftning i syfte att stävja exempelvis fildelning. Om du hade läst min kommentar och mitt inlägg så hade du sett att jag tydligt tar avstånd från detta. Jag anser INTE att man får använda dessa medel för att beivra dessa brott. Det måpste finnas proportion och ex IPRED är inte i proportion till brottet. Individens rätt till integritet skall gå före. Men, det betyder inte att man skall göra olovlig fildelning av upphovsrättskyddat material lagligt. Lagstiftning har en normerande verkan och om generation gratis blir ledsna i ögat av att lagen pekar ut dem som tjuvar så är det helt i sin ordning.

 7. Donsan skriver:

  Samwise – Du glider lite lätt förbi det självklara i ditt försvar av ”stöld” – Att den som tillgängligör själv förfogar över filen och tillgängliggör den utan kommersiella vinstintressen – Det är därför som majoriteten av svenskarna har svårt att svälja ditt resonemang – for de inser instinktivt att om det är OK att låna ut en bok – CD – DVD till en vän utan att ta betalt – så måste det i princip vara lika OK att fritt dela en fil man själv förfogar över med 100.000 internetvänner. – Hela ”stöld” resonemanget är konstgjord och obegriplig för den stora allmänheten – därav den medvetna sammanblandning av begreppen för att förvirra alla normal hederliga svenskar som aldrig skulle få för sig att stjäla – dvs Upphovsrättsintrång=stöld eller upphovsrätt=äganderätt – Skulle man börja att använda dem rätta begreppen så skulle man än mindre få någon slags trovärdighet i sina argument

  Du säger: men förlorar möjligheten att få betalt för filmen – Ett orimlig påstående och helt gripen ur luften – Många ungdomar går omkring med tusentals låtar på sina mp3 spelare och att tro att de skulle ha köpt alla dom (eller en MP3 spelare) om inte fildelningen har varit ett val är mer än naiv – Så länge du eller branschen inte har stöd för uppfattningen att ”varje nedladdat fil=förlorat försäljning” faller hela resonemanget platt – Myten att dessa ungdomar bara vill ha gratis är också en blatant lögn – Jag hörde så sent som igår att M.Jacksons död har orsakat en ny försäljningsvåg för hans musik – På många håll är alla hans skivor utsålda – De nämnde samtidigt att musik från döda artister som t ex Bing Crosby (!!) – Frank Sinatra(!!) och Elvis Presley fortfarande säljs i stora mängder trots att deras musik fritt finns att tillgå via alla fildelningsnätverk – Vad säger det dig?

  De nämnde också att alla biljetterna till M. Jacksons 10 utlovade konserter i England säldes ut på några timmar – biljetter som kostade runt 800kr och uppåt styck – Nog är folk – och enligt vetenskapliga studier framförallt fildelare – mer än villiga att betala för produkter från sina idoler

  Ja – jag menar att ex filmindustrin inte har förlorat ekonomiskt på att människor laddar ner gratis istället för att betala för sig. – Alla filmer i trilogin ”The Lord Of the Rings” har varit dom mest fildelade filmerna genom tiderna – ändå har de alla varit biosucceer utan like – och DVD-boxen har slagit alla försäljningsrekord – Samma sak med Mamma Mia – Förra året var – enligt SF egen pressrelease det mest framgångsrika året när det gäller biobesök

  När det gäller musik så går kurvorna av artister som fildelas mest och de artister som tjänar mest parallella med varandra – det finns ett positivt samband m a o

  Dina argumentering: För det andra kan något vara omoraliskt och brottsligt även om det inte skadar någon. på samma sätt kan man motivera vad som helst. Att köra berusad bör vara tillåtet så länge man inte skadar någon, snorta kokain bör vara lagligt så länge man inte skadar någon etc. faller på sin egen orimlighet – att köra berusad skadar för eller senare alltid någon inte minst en själv – samma sak med att snorta kokain – där skadar dels säljarna sina kunder och snortarna sig själva och dem i sin omgivning – Nämn en enda företeelse eller aktivitet som inte skadar någon – inte ens en själv som anses omoralisk – oetisk och är klassat som ett brott

  Man skulle tro att om fildelningen verkligen skadade samhället – dom berörda branscher eller upphovsmän – att dessa resursstarka och stora bolag – borde ha kunnat plocka fram något trovärdig vetenskapligt material för att stödja sina teser under dom 10 år som den sk illegala fildelningen har pågått? – Icke!! – Gå till min blogg – Jag har precis postad en massa länkar där till en annan som inte trodde på mig

  Så till det sista – re emot IPRED osv – Ett drastisk exempel:
  Säg att Sverige är ockuperad av en främmande makt och att den inför en massa lagar baserade på konstiga argument – t ex att brunögda är orsaken till barn som också är brunögda och att detta är omoralisk och oetisk – Nu finns det en svensk som tar på sig jobbet att driva propaganda mot brunögda landsmän – Nästa steg är att den främmande makten stiftar en lag som förvisar alla brunögda svenskar till arbetsläger där de under mycket svåra och omänskliga förhållanden sätts i tvångsarbete – Då säger den svenska propagandisten till sitt försvar ”Jag är helt emot lagen om tvängsarbete men jag hävdar fortfarande bestämd att brunögda svenskar skall jagas för att det är omoralisk och oetisk” – Vad skulle du säga om en sådan landsman?

 8. Donsan skriver:

  Och en sak till: Någon lägger ut en film, låt, bok etcetera. Jag som inte har filmen laddar ned den gratis från en server istället för att köpa den

  Om du vet lite om fildelning – så laddar man inte ned den gratis från en server – Hela fildelningsföreteelsen kallas också för P2p (peer to peer) – dvs privatmänniskor byter material de själva har på sina egna hårddiskar med varandra – Att det finns stora ”servrar” som förser folk med gratis material är en myt – för att enklare föra allmänheten bakom ljuset i t ex TPB fallet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: