Bra Björklund

maj 31, 2009

Jan Björklund har lagt ett förslag om att lagen som medger möjligheten för elever att befrias från undervisning i ex sexualkunskap eller simundervisning skall slopas. Detta är på tiden. Det är ju knappast eleverna som inte vill ha sexualundevinsning, religionsundervisning, lära sig simma eller ha musiklektioner utan snarare deras föräldrar som utifrån religiös eller annan övertygelse anser sig ha rätt att förhindra barnen att få en allsidig undervisning. Givetvis gör inte dessa föräldrar det för att vara elaka, de menar såklart väl. De vill skydda sina barn från påverkan från en i deras ögon ”syndig” omvärld. För att undvika alltför mycket konflikter bör man dock föra en nära dialog med föräldrar. Vägran att låta sina barn delta i viss undervisning beror nog i många fall på okunskap och missförstånd. Att förklara för föräldrar, i synnerhet invandrargrupper som lever segregerat, att allsidig religionsundervisning inte betyder att barnen tvingas ge upp sin religion, att sexualundervisning inte innebär att elever uppmuntras till att ”knulla runt”, att simhallen inte är dekadensens högborg etc. Sen kommer det alltid finnas de föräldrar som vill kunna kontrollera och styra sina barns liv i detalj genom att begränsa deras kunskap och detta får inte accepteras. Det är orimligt att barns rätt till en allsidig undervisning sätts på undantag.

Annonser

Sluta dalta med diktaturer

maj 29, 2009

 Nordkorea fortsätter och provocera omvärlden med ytterligare robotuppskjutningar. I samma veva går Torbjörn Björkman, styrelseledamot i Svensk-Koreanska föreningen ut i en artikel på newsmill där han hävdar att Nordkorea är ett exempel på ett land med ett ” humant högstående liv”.  det är nästan så man skrattar åt eländet men skrattet fastnar i halsen när man inser att han menar allvar. Massvält, förtryck och mördande av oliktänkande är allstå ett tecken på en human stat.  Det är dags för omvärlden att reagera och inse att Nordkorea inte bara är en liten obskyr nekrokrati som man kan le i mjugg åt utan en stat med en farlig oberäknelig ledning som nu inte ”nöjer sig” med att förtrycka sin egen befolkning utan hotar andra staters existens. Det internationella samfundet borde satt stopp för Nordkoreas framfart för länge sen. Nu kan det vara för sent. Om nu Nordkorea besitter kärnvapen så skulle en intervention i landet kosta oerhört. Dessutom är ju USA upptagna i Afghanistan och Irak och det är väl tyvärr ingen annan som har stake och göra något åt problemet. 

 http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/26/nordkorea-kan-bli-en-blomstrande-industrination http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2974747.svd


Intoleransen visar sitt fula tryne

maj 12, 2009

Sören Juvas ordförande för RFSL misshandlades igår i Moldavien av vad man tror var civilklädd polis. Han hade tidigare under dagen deltagit i en demonstration för homosexuellas rättigheter. Det är tragiskt för Sören personligen men det värsta med historien är att att det verkar som att polis har varit inblandad i det. Polis som ska skydda människor från att utsättas för britt gör sig själv skyldiga till det. 

Att våld mot människor som är annorlunda vare sig det är sexuell läggning, religion eller hudfärg förekommer runt om i världen är kankse inte förvånande. Sverige kan dock inte slå sig på bröstet med tanke på helgens händelser där flyktingars bostäder utsattes för stenkastning och familjer tvingades fly. Trots framgångar i kamp mot rasism och intolerans och för människovärdets okränkbarhet så återstår mycket att göra.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/rfsls-ordforande-soren-juvas-misshandlad-i-moldavien-1.863804

http://www.dn.se/nyheter/sverige/familjer-tvingades-fly-vannas-1.863564


Människovärdet eroderas

maj 11, 2009

Så kom då det väntade beskedet från socialstyrelsen att abort pga kön skall vara tillåtet. Inte särskilt konstigt med tanke på att en lagändring skulle bli verkningslös eftersom personer som vill göra abort pga av fel kön bara skulle uppge ett annat skäl eller inget alls. Att förbjuda könsbestämning av foster skulle kunna vara ett alternativ.

För några år sen riktade den dåvarande regeringen skarp kritik mot Indien där selektiv abort är ett stort problem och lett till ett underskott 35 miljoner kvinnor. Problematiken är dock större än en fråga om fostrens kön. Det så kallade Nupp-testet infördes för något år sen i Sverige. Detta gör det enklare att upptäcka kromosomavvikelser hos fostret så att man kan ”fixa” problemet innan det är försent dvs abortera fostret pga av missbildning. Märkligt att upprördheten är stor när foster aborteras på grund av kön men inte om de aborteras pga av medfödda handikapp eller sjukdomar. DNA-forskningen har gjort framgångar vilket är positivt. Vi kan idag hitta gener som orsakar sjukdomar och på så vis utveckla medicin och i tid upptäcka ärftliga sjukdomar och behandla dessa. Denna utvecklingen är dock inte enbart positiv. Såg ett program häromdagen om en fertilitetsklinik där embryona kontrollerades mot en lista med flera hundra ärftliga sjukdomar och där de som inte höll måttet rensades bort. Frågan är vad som händer med människovärdet, med synen på de som inte perfekta. Försök att skapa den perfekta människan har gjorts förr med fruktansvärda resultat. Sverige har inte varit oskyldiga på den fronten. Tvångssterilisering av icke önskvärda pågick in på 70-talet.  Det luktar 20-tal och rashygien lång väg!


Ja till Europa Nej till unken Nationalism

maj 9, 2009

Idag firas Europadagen till minne av den 9 maj 1950 då Robert Schuman  förde fram förslaget, som kom att kallas för Schumandeklarationen,för att skapa ett enat Europa för att bevara freden. Första och Andra Världskrigets helvete hade slagit sönder Europa, dödat mångmiljoner och skapat hat och misstänksamhet mellan länder och för att undvika att historien upprepades behövdes ett närmande mellan Europas länder. Fred i Europa ha man också lyckats skapa om än med vissa bakslag, ex Balkankriget på 90-talet och nu på senare tid Rysslands härjningar i Georgien och Ukraina. Det intressanta är att kriget på Balkan drevs av nationalister och kommunister, och vilka partier är det idag som är motståndare till EU-samarbetet, jo kommunister och fd. kommunister i ex Vänsterpartiet och nationalister och rasister i Sverigedemokraterna.  Vi kan idag se vad vurmande för nationalism och fixering vi nationalstaten har lett till nämligen död och förstörelse. Låt det inte ske igen!!!!


Rättssäkerhet inget som gäller män?

maj 7, 2009

Rituell omskärelse av pojkar är sedan 2001 tillåtet i Sverige . En förslag på en lagstiftning som ska tvinga alla landsting att erbjuda omskärelse kom i april. Tanken med att landsting ska erbjuda  rituell omskärelse är att minska risken för att att omskärelsen görs under dåliga medicinska förhållanden. Faktum kvarstår dock: nämligen att det är ett fullständigt onödigt ingrepp (med undantag av de som görs av medicinska skäl) som leder till konsekvenser för individen, minskad känslighet, problem med erektion etc. Försvarare av omskärelse säger att ett förbud skulle strida mot religionsfriheten. Religionsfrihet kan dock aldrig innebära en rätt att begå övergrepp på andra människor. Att något är föreskrivet i en religiös text gör det inte moraliskt rätt. Pojkars rätt att själva bestämma över om de vill bli omskurna anses inte som viktig. Vuxna människors rätt anser man uppenbarligen väga tyngre än dessa våra minsta.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_2845849.svd

Ett annat förslag som skulle innebära en inskränkning av framförallt mäns rättssäkerhet är Eva Diesen, jurist och forskare, och Christian Diesen, professor i straffrätts förslag om att män (kvinnor) måste kunna bevisa att kvinnan  (eller mannen) som de har haft samlag med har samtyckt. Detta kan vid en första anblick verka rimligt. Vid närmare eftertanke är förslaget bisarrt. En man och en kvinna träffas på krogen går hem och har sex.  Kvinnan ångrar sig dagen efter och väljer att anmäla mannen för våldtäkt. Då ska enligt förslaget mannen dömas för våldtäkt om han inte kan bevisa att kvinnan samtyckt. Hur skulle han kunna göra detta? Räcker det att man gjort närmanden på personen ifråga och denna svarat positivt på detta eller ska man innan sexualakt ingå ett muntligt avtal? Hur bevisar man detta i efterhand? Enda möjligheten är väl ett skriftligt avtal som båda parter skrivit under där man försäkrar att man har samlag av fri vilja? Hur vet man att personen i fråga inte tvingats skriva på kontraktet. Man kan dra detta hur långt som helst. Än värre kan det bli vid exempelvis skilmässor och vårdnadstvister. Kvinnan anklagar mannen för våldtäkt. Det finns ingen teknisk bevisning men enligt förslaget måste mannen bevisa sin oskuld.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2849835.svd

Våldtäkt är ett vidrigt brott och ska självklart bekämpas men det får inte ske genom att tumma på rättssäkerheten


Skydd mot mobbing en klassfråga

maj 5, 2009

En pojke i en svensk skola har under en längre tid utsatts för mobbing och misshandel av klasskamrater. Detta har lett till att pojkens pappa anlitat en livvakt åt pojken för att denne skall slippa trakasseras. Livvakten betalas med privata medel. En fullt rimlig åtgärd eftersom skolan uppenbarligen inte vidtagit åtgärder för att skydda pojken från mobbing och tagit itu med bråkstakarna. Det är dock tragiskt att det skall behövas. Skydd från trakasserier blir på så viss en klassfråga. Barn till föräldrar med ekonomiska möjligheter kan således köpa sig skydd medan barn från mindre lyckligt lottade familjer får stå ut men att mobbas, trakasseras och misshandlas. Detta borde vara något för socialdemokrater och vänsterpartister att reagera inför. Men istället för att ställa sig på de svagas sida och ge förslag på hur skolan kan förhindra mobbing så motsätter de sig förslag för att stoppa mobbing. Jag har tidigare i denna blogg nämt deras motstånd mot Björklunds förslag om att stänga av stökiga elever och kallar föraktfullt Björklund för rottingmagister. De personer som misshandlar och trakasserar kamrater skulle kanske må bra av att få smaka på rottingen åtminstonde bildligt talat….