80-talister en lat generation??

april 30, 2009

På kvällsäppet på tv4 igår diskuterades ungdomsarbetslösheten. En tes som verkar vara allmännt vedertagen är att ungdomar (speciellt 80-talister som jag själv) är lata och inte är beredda att ta vilket skitjobb som helst. 

http://www.tv4.se/1.956942/2009/04/22/kvallsoppet_om_arbetslosheten_bland_unga

Detta är inget problem som är förbehållet ungdomar utan det gäller alla åldersgrupper.  Jag känner många ungdomar som har så kallade ”skitjobb” städare, vårdbiträden, resaturangpersonal etc. Jag känner också många 70-talister som aldrig kommit in på arbetsmarknaden och som på frågan om varför de inte sökte ett visst jobb svarar med att ”det är inte roligt”.

Det finns bland människor i allmännhet i Sverige en ide om att om man har en viss utbildning och/eller haft en viss lön så skall jag inte behöva söka jobb som ligger utanför mitt utbildningsområde eller arbeten som har lägre lön en det jobb jag haft innan. Inte minst märktes detta i från fackligt och socialdemokratiskt håll under debatten om A-kassan. Genom att sänka A-kassan tvingar man människor att ta låglönejobb hette det. Detta resonemang är ett hån mot alla de som varje dag går till låglönejobb trots att de inte tycker det är så utvecklande eller roligt, men som vill göra rätt för sig.

Minns när regeringen valde att lägga ner produktionen av vissa fordon till marinen och istället köpa in dessa från utlandet eftesom detta var billigare. En upprörd varvsarbetare kommenterade uppgiften om att man kan söka andra jobb med orden… ”Men vad är det för jobb, jo att städa hos borgarna”. Uppenbarligen ansåg han sig för fin för ett sådant jobb medan kvinnor och invandare som arbetar som städare minsann får gilla läget. Samma föreställning verkar finnas hos en hel del akademiker. Det är således ett problem som gäller sverige generellt och inte något som rör ungdomar specifikt.

Annonser

ABF – Diktaturkramare

april 17, 2009

ABF arbetarörelsens bildningsförbund har bjudit in Torbjörn Björkman journalist på tidningen Proletären hålla föredrag om sin resa till Nordkorea. Inget märkligt med det förutom att intervjun är en enda låg hyllning till regimen i Nordkorea arrangörer är svensk-koreanksa föreningen som på sin hemsida hävdar att Nordkorea är en demokrati med yttrande och religionsfrihet. Begränsningar i yttrandefrihet och informationsfrihet skylls på säkerhetsproblem orsakade av det förhatliga väst. Tragiskt och genant!!!

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13155 

http://www.svenskkoreanska.se/dw/doku.php?id=sk:faq


Pirater online och i IRL

april 17, 2009

Domen i Pirate Bay rättegången avslutas idag. Personligen anser jag att de bör fällas annars ger man signalen att det är fritt fram att stjäla andras saker. Motiveringen mot fällande dom är att skivindustrin och filmindustrin har varit sena med att erbjuda lagliga alternativ och därför får skylla sig själva. Jag håller med om att det men samtidigt borde väl ett företag som tillverkar en vara ha rätt att bestämma hur man vill distributera den. Om jag tillverkar skor och inte vill sälja dem via internet så borde knappast det ge andra rätt att stjäla min skor och ge bort dem gratis. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2745831.svd 

Däremot tror jag att de stora skivbolagens tid är förbi. Med dagens teknik kan artister distribuera sin musik själva utan dyra mellanhänder, vilket kommer att leda till sänkta priser för konsumenterna samtidigt som artisterna inte behöver se inkomsterna sina. 

Är dock mycket skeptisk till Ipredlagen. Anledningen är flera. Dels att vanliga privatpersoner ex tonårsföräldrar ställs mot skivbolag med stora ekonomiska resurser vilket knappast är rättsäkert. det andra skälet är kanske i längden betydligt farligare. En utveckling mot ett kontrollsamhälle. Varje litet steg kan i sig motiveras men frågan är var vi hamnar.

Pirater IRL                                                                                                                         Piraterna utanför Somalias kurs fortsätter sina härjningar. Kan det vara så svårt att sätta ihop en internationell styrka, skicka ner den dit och rensa upp. EU kunde kanske göra gemensam sak med Afrikanska Unionen. FN lär ju mjäka som vanligt, stoppa huvudet i sanden och hopppas att dom slutar.


Att ge unga trygghet och självförtroende är bättre än förbud

april 16, 2009

En chefsåklagare vill åtala den som skriver ut P-piller till flickor under femton år. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2742005.svd

Motivering är den lagstiftning som kom 2005 som säger att sex med en person under femton år är våldtäkt oavsett samtycke. Syftet  med lagen är att skydda barn från sexuella övergrepp. Problemet med att åtala de som skriver ut P-piller är fler.

1. Det finns  tillfällen där det är två personer som är jämnåriga som har sex frivilligt och då räknas det inte som våldtäkt enligt lagstiftning.

2. Risken är att detta leder till flera oönskade graviditeter vilket kan leda till fler aborter och lidande för personen som går igenom den.

3. Förbudet löser inte det egentliga problemet, nämligen att unga människor gör sin sexdebut  alltför tidigt. Varför är detta ett problem? Därför att unga tjejer och killar känner sig pressade att bli av med oskulden. Sex skall vara något som man har av fri vilja och berika livet, inte något måste.  Här handlar det om att motarbeta den sexfixering och press på unga människor som finns. Sexualkunskapen i skolan skulle kunna utvecklas och  bli något mer en den rent tekniska undervisning som tyvärr ofta är fallet idag. Ge unga självförtroende och visa att de duger som de är och inte på grund av sexuella prestationer, att sex inte är något som man ska ”få avklarat” utan att det är något som kommer naturligt när tiden är mogen.


Björklund står på den svages sida!!

april 14, 2009

Regeringen med Jan Björklund i spetsen har lagt ett förslag för ökade befogenheter för lärare att vidta mot stökiga elever, ex kvarsittning och avstängning. Som vanlig är oppositionen uppörd: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2731513.svd 

”De som Jan Björklund vill straffa ut är ofta barn som har det illa ställt hemma, dem kommer dessa disciplinära åtgärder inte att hjälpa. Största problemet är att man lägger allt fokus på eleven. Det är eleven som är misslyckad och som har ansvar men var är skolans ansvar?”

Mot den inställning som citatet ger uttryck för kan göras två invändningar. 1. Alla elever som ställer till bråk eller trakasserar och mobbar skolkamrater måste inte nödvändigtvis ha problem hemma eller ha det svårt i skolan. Man bortser helt från möjligheten att de gör det för att de vill göra det, för att de tycker det är kul att bryta mot regler och att kränka klasskamrater.  

2. Även om eleven i fråga har det jobbigt hemma så finns en gräns för hur man får bete sig i skolan mot lärare och andra elever. Att inte sätta dessa gränser är att svika de elever som varje dag går till skolan med en klump i magen rädda för vad deras plågoandar skall hitta på eller de elever som har det svårt i skolan och skulle behöva den tid som nu går åt för att dalta med bråkstakar!                               

Tanken med förslaget är dessutom inte att elever skall stängas av pga av småförseelser, utan som en sista utväg. Innan dess skall självklart andra åtgärder sättas in och här har skolan ett ansvar. Problemet är ju bara att oppositionen åtmindstonde delar av den inte vill se några åtgärder här heller. De är emot tidigare betyg vilket är ett sätt att upptäcka elever som på olika sätt inte klarar skolan i tid för att på så sätt kunna vidta åtgärder, exempelvis extra stöd i undervisning, inkoppling av sociala myndigheter om problemen har sin botten i familjeförhållanden etc.


Dålig tajming LO, ”stackars” Mona

april 6, 2009

LO gav Wanja sitt fortsatta stöd trots att över hälften av medlemmarna ansåg att hon skulle avgå. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_2705511.svd


Farbror Staten och Mitt och Ditt ansvar

april 6, 2009

Thomas Idergard skrev en intressant artikel i DN den förste april. http://www.dn.se/insidan/valgorenhet-ar-vackert-1.834524

Artikeln handlade om solidaritet inte nödvändigtvis är lika med en stor stat. Han går till och med så långt som att säga att en stor stat med höga skatter kan inverka hämmande på solidariteten. ”De som vill höja skatterna tror att vi då automatiskt skapar ett solidariskt samhälle. Jag delar inte den övertygelsen. Snarare kan det vara så att vi tar mindre ansvar för vårt eget liv och slutar att bry oss om varandra när all välfärd administreras av politiker och finansieras genom skatter” Idergard hävdar vidare att vi har ett enskilt ansvar för att hjälpa våra medmänniskor och jag kan inte annat än att hålla med. Självklart behövs även ett statligt skyddsnät för att förhindra att människor lämnas helt åt sig själva,  men en ändring i mentaliteten när det gäller solidaritet skulle kunna innebära att statliga skyddsnät behövs i mindre utsträckning. I en tid när människor misshandlas och till och med dödas på öppen gata utan att någon ingriper, när boende för missbrukare motarbetas av grannar med motiveringen att värdet på deras bostad sjunker, när barn far illa utan att någon bryr sig krävs att enskilda människor tar ansvar och visar empati. Solidaritet börjar inte hos staten, solidaritet börjar hos dig.

Klockren bild förövrigt som exemplifierar problemet. Vissa lägger ansvaret på en högre makt, andra på staten, båda är lika illa.633688299932031250